ดิวาลี 2021

Diwali คือ เทศกาลสำคัญของชาวฮินดู และยังถือเป็นขึ้นวันปีใหม่ของอินเดีย


โดยในวันนี้จะมีการบูชาพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวย และปัญญา
ด้วยขนม #โมทกะ #ลาดู ขนมที่ท่านโปรดปรานเหนือสิ่งอื่นใด
รวมถึงจะมีการบูชาพระแม่ลักษมีเทวี เทพเจ้าแห่งทรัพย์และความร่ำรวย 


โดยในทุกสถานที่ จะมีการจุด Diyas (ตะเกียงไฟน้ำมันรูปถ้วยขนาดเล็กที่ทำจากดินเผา)
หรือถ้าไม่มีตะเกียงดิน ก็จะใช้ตะเกียงทองเหลือง จุดไฟเพื่อให้เกิดความสว่างไสวไปทั้งบ้าน
และที่อยู่อาศัยของตนเอง รวมถึงจะมีการชำระปัดกวาดสถานที่ให้สะอาด เพื่อให้รับแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในบ้านนั้นๆ


ในวัน Diwali คนใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดของพวกเขาและแลกเปลี่ยนคำอวยพร ของขวัญและขนมกับเพื่อนและครอบครัวของพวกเขา
 
Dewali มักจะมีขึ้นประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกๆ ปี (โดยส่วนมาก จะตรงกับช่วงหลังออกพรรษาของประเทศไทย)
 
ดิวาลี หรือ ดีปาวาลี จึงเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูและเป็นพิธีที่ชาวฮินดูให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน
Visitors: 537,894