วันไจตระนวราตรี


 
⚜️"ไจตระนวราตรี" ⚜️
Chaitra Navratri หรือ Vasant Navratri
เริ่มในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน​ -​ 10 เมษายน
ในการบูชาพระแม่อุมาเทวี​ ทั้ง9 ปางตลอด​ 9วัน​ 9คืน
ซึ่งเป็นการบูชาพระองค์ในวสันตนวราตรีนี้มีการเฉลิมฉลองในช่วง วสันตฤดูหรือจุดเริ่มต้นของฤดูร้อนประมาณช่วงมีนาคมถึงเมษายน
❤️ นวราตรีตามศาสนาฮินดูจะมีปีละ ๕ ครั้ง ❤️
๑.วสันต นวราตรี นี้มีการเฉลิมฉลองในช่วง วสันตฤดู (จุดเริ่มต้นของฤดูร้อน) (มีนาคมถึงเมษายน) นี้เป็นที่รู้จักกัน ในชื่อ จิตรา นวราตรี จะตกอยู่ในช่วงเดือน จิตรามาส
๒.คุปตะ นวราตรี เรียกกันว่า อาสาฬหะ นวราตรี เป็นพิธีจัดขึ้นเก้าวันเพื่อบูชาถวายแด่
เทพีศักติทั้ง ๙ ปาง ในเดือน อาสาฬหะมาส (เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม)
๓.สารท นวราตรี (ศารทิยะ นวราตรี) เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเทศกาลนวราตรี (มหานวราตรี) และมีการเฉลิมฉลองในขึ้น ๑ ค่ำของเดือนอัศวินีมาส เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงฤดูสารท (จุดเริ่มต้นของฤดูหนาว, กันยายนถึงตุลาคม)
๔.เปาษะ นวราตรี เป็นพิธีเก้าวันที่บูชาศักติเทวี
ทั้ง ๙ ปาง ในเดือนปุษยะมาส (ธันวาคมถึงมกราคม)
๕.มาฆะ นวราตรี เป็นพิธีเก้าวันที่บูชาศักติเทวีทั้ง
๙ ปาง ในเดือนมาฆะมาส (เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์)
(ข้อมูลทั้ง 5 เรียบเรียงโดย Gunnarin Akarawanichthada)
 
 
Visitors: 533,463