วัน วาราลักษมี วรัทตัม

หนึ่งปีมีครั้งเดียว “วันวาราลักษมี วรัทตัม” ขอความรัก “พระแม่ลักษมี”

 

พระแม่ลักษมี หรือพระศรีมหาลักษมีเทวี พระองค์เป็นเทพีแห่งความร่ำรวย โชคชะตา ความรัก ความงาม ดอกบัว และความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเทพที่หลายคนให้ความเคารพนับถือ ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของสำหรับคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ 

ในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2565

“วันวาราลักษมี วรัทตัม” ถือเป็นอีกหนึ่งวันมงคลทางศาสนาฮินดู ในการบูชาพระศรีลักษมีเทวี หรือพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงดงาม มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์ โดยจะบูชาขอเรื่องความรัก ความสมหวังให้ได้พบเจอคู่ครองที่สุขสมอารมณ์หมาย ในขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดความปรองดองภายในครอบครัว ร่ำรวยเงินทอง ตามคติความเชื่อของชาวฮินดูนั่นเอง

 

สำหรับของประกอบพิธีมีดังนี้

1. ดอกบัวสีชมพู 8 ดอก

2. กำยาน 1 ดอก หรือธูป 8 ดอก

3. เทียน 2 เล่ม

4. ขนมเพชรหรือขนมหวานที่ไม่มีไข่ผสม

 

 

 

 

 

Visitors: 537,892