ปางรีโนโมจันทร์(ปางปลดหนี้)

พระรีนาโมจัน คณปติ ( ปางแก้กรรมและขจัดหนี้สิน)

ปางนี้เป็นปางที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะขึ้นชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาชีวิตทั้งจากเรื่องโรคร้าย การเงิน การงาน ความรัก ความมั่นคงในชีวิต 

ใครที่มีปัญหาหนักอกด้านใดด้านหนึ่งให้บูชาขอพรจากพระองค์ให้เป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหาชีวิตนั้นให้ผ่านได้ด้วยดี

ปัญหาชีวิตที่มนุษย์มีมากก็คือ ปัญหาด้านหนี้สิ้น เพราะการใช้จ่ายเกินตัว ความอยากได้อยากมี จึงเป็นเหตุให้ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่าย และพอหาทรัพย์ได้ไม่ทันการจึงต้องเป็นหนี้

หากใครบริหารหนี้ไม่เป็นจึงมักเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว แก้ไขยาก ต้องหมั่นทำทานและสวดมนต์บูชาปางนี้ให้ดี

ข้อแม้ในการบูชานั้นคือ "ศีล 5 อย่าได้พร่อง"

เพราะคนเรามักหลงลืมเรื่องการรักษาศีลเวลามีความสุข หรือแม้แต่ความทุกข์ก็ตาม มักหาทางออกผิดๆ ด้วยการเสพอบายมุขหรือหาสิ่งไม่ดีใส่ตัวเพิ่มทำให้ปัญหาต่างๆ หนักขึ้น

หากทำได้ตามนี้แล้วท่านจะพ้นบ่วงกรรมและหมดหนี้สินได้โดยเร็วแน่นอน

Visitors: 533,462