ปางสิทธิวินายัค

องค์สิทธิวินายัก เป็นพระพิฆเนศ องค์ประทานของโลก

ปกติพระพิฆเนศทั่วไปจะมีงวงหันซ้ายเรียกว่าพุทธิ หมายถึงปัญญา แต่องค์สิทธิวินายักเป็นองค์เดียวที่มีงวงหันขวาเรียกว่าสิทธิหมายถึงความสำเร็จ
เชื่อกันว่า ผู้ที่จะทำการบูชา  องค์สิทธิได้นั้น ต้องไม่ใช่คนธรรมดา อย่าพูดถึง แค่โชคลาภธรรมดา อย่าพูดเงินแค่หลัก10 ล้าน ต้องว่ากันด้วยพันล้าน หมื่นล้าน องค์ท่านก็ประทานให้ แต่ต้องเป็นผู้บูชาอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอไม่ละเว้นต่อการบูชา ซึ่งน้อยคนจะทำได้
มีความเชื่อกันว่า องค์นี้ท่านให้แรง ให้มาก แต่ถ้าไม่เคร่งครัดต่อการบูชาแม้แต่น้อย จะไม่ดีต่อผู้บูชา

เช่น สิ่งที่ได้มาอาจจะไม่เหลืออะไรเลย มีล้านก็หมดล้าน จึงไม่มีการสร้าง องค์สิทธิงวงหันขวาให้คนนำไปบูชาที่บ้าน เพราะคนส่วนใหญ่ปฎิบัติแบบเคร่งครัดไม่ได้ และพลังไม่ถึงพอในการบูชาท่าน องค์สิทธิจึงมีอยู่ที่วัดเท่านั้น  เทวรูปองค์สิทธิ ที่ทำให้คนบูชาจะมีสีแดงสีส้มแต่งวงหันซ้าย เพราะไม่มีใครกล้าบูชาแบบงวงหันขวาเข้าบ้าน  

 

ลักษณะเด่นขององค์นี้ คือ เป็นองค์ปฐม ประธานแห่งพระพิฆเนศทุกๆพระองค์ มีพระฉวีสีแดงสด ซึ่งเป็นสีของไฟและพลังอำนาจ อีกทั้งยังมีงวงที่ตวัดไปทางเบื้องขวาของพระองค์ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่ถึงที่สุด ซึ่งองค์จำลองที่บูชาในบ้านคน งวงต้องตวัดไปทางซ้าย ห้ามตวัดขวา !!! พระพิฆเนศองค์นี้จึงเชื่อกันว่า ทรงประทานความมีอำนาจวาสนา ผู้บูชาจะเป็นที่นับถือ เป็นผู้มีความน่าเกรงขามต่อผู้อื่น นำพาซึ่งความสำเร็จสมหวัง และเชื่อว่าเป็นองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของพระพิฆเนศ

 

 

 

 

Visitors: 533,462