พระพิฆเณศปางประทานพร

 

พระพิฆเนศปางประทานพร 


เป็นปางแห่งการประทานพรให้เกิดผลสำเร็จ สมหวังดั่งปรารถนาให้แก่ผู้บูชาได้อย่างรวดเร็วกว่าปางอื่นๆ

สมปรารถนาในเวลาอันสั้น
ในพระหัตถ์ถือเครื่องมงคล เปี่ยมไปด้วยความหมาย
พระหัตถ์หนึ่งถือเชือกบ่วง หมายถึง การชักจูงเหล่าผู้ศรัทธาไปสู่หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง
พระหัตถ์สองถือพระสังข์มหามงคล ซึ่งจัดเป็นมงคลชั้นสูง หมายถึง บารมี อำนาจ เกียรติยศ ชัยชนะตลอดกาล
พระหัตถ์สามถือตรีศูล หมายถึง การเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ ทั้งปวง
พระหัตถ์สี่ถืองาหัก หมายถึง การออกรบ การมีชัยชนะต่อศัตรูทุกหมู่เหล่า
นอกจากนั้นสร้อยสังวาลย์องค์พระพิฆเนศยังเป็นงูหรือพญานาคราช เพราะในอดีตสมัยพุทธกาลเชื่อว่าพญานาคมีความเกี่ยวข้องกับองค์พระพิฆเนศ ซึ่ง พญานาค หมายถึง ทรัพย์สินเงินทอง

Visitors: 533,464