พระพิฆเณศปางครอบครัว

ปางครอบครัว ปางแห่งความสุข ความรัก ความเมตตา ความสมบูรณ์ในชีวิต ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข สมัครสมานสามัคคี ปรองดอง ประสบความสำเร็จ ราบรื่นในทุกสิ่งที่กระทำ

Visitors: 533,452