พระแม่ตรีศักติ

“ตรีศักติ” (Trishakti) เป็นการรวมตัวกันของสามพระมารดาแห่งจักรวาลผู้เป็นพระชายาของมหาเทพตรีมูรติ ซึ่งประกอบไปด้วย พระนางปารวตี พระนางลักษมี และพระนางสรัสวตี ชาวฮินดูเชื่อกันว่าพระตรีศักติเปรียบเสมือนร่างเพศหญิงของพระตรีมูรติ แต่หากเป็นลัทธิบูชามหาศักติ จะเชื่อว่าพระแม่แต่ละองค์ต่างทำหน้าที่เช่นเดียวกับพระสวามีของตนเอง ได้แก่ พระมหาสรัสวตีเป็นผู้สร้าง (เช่นเดียวกับพระพรหม) พระมหาลักษมีเป็นผู้ปกปักษ์รักษา (เช่นเดียวกับพระนารายณ์) และพระมหากาลีเป็นผู้ทำลาย (เช่นเดียวกับพระศิวะ)

Visitors: 533,458