คเณศชยันตี

ในคัมภีร์คเณศปุราณะ (गणेश पुराण – Ganesha Purana) อัธยายที่ 48 และในมหาภารตะนั้น ได้กล่าวถึงวันประสูติของพระคเณศไว้ตรงกันว่า คือ “มาฆ ศุทฺธ จตุรฺถี (माघ शुद्ध चतुर्थी – Magha Shuddha Chaturthi )” อันจะหมายถึง “วันศุกลปักษ์ (ข้างขึ้น) สี่ค่ำ เดือนมาฆะ”
โดยเดือนมาฆะนั้นก็จะตกอยู่ราวกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ดังนั้นในวันศุกลปักษ์ 4 ค่ำ เดือนมาฆะ ซึ่งถือว่าเป็นวันประสูติของพระคเณศจึงถูกเรียกแบบเจาะจง ว่า คเณศชยันติ (गणेश जयन्ती) หรือวันคล้ายวันประสูติของพระคเณศ (Ganesha's birthday) นั่นเอง
แล้ววัน ๆ นี้ก็ยังมีชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ติลกูฏ จตุรฺถี(तिलकूट चतुर्थी – Tilkut Chaturthi) ติลกุํท จตุรฺถี (तिलकुंद चतुर्थी - Tilkund Chaturthi) และ มาฆ ศุกฺล จตุรฺถี (माघ शुक्ल चतुर्थी – Magha Shukal Chaturthi) เป็นต้น
นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าถ้าจะพูดถึงวันคล้ายวันประสูติของพระคเณศแล้ว ก็จะต้องพูดว่าคือวันคเณศชยันตี (ชยันตี = วันเกิด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 537,894